ติดต่อเรา

  

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี

   
   
โทรศัพท์ :

 

(ติดต่อเรื่องเอกสาร 083-7074453 ไผ่)

ที่ตั้ง โรงงาน

  79/249  ตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540 

เบอร์โทรโรงงาน 02-102-3367

โทรศัพท์

081-136-3365  คุณ วะสัน

 

 wasun.1978@gmail.com  คุณวะสัน

 

 

เว็บไซต์ :  http://www.ccrapeepat.com  , cc.rapeepat.2018@gmail.com
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,098